About wheat and flour

We may not know what the nutritional value of wheat germ is. The following article will share with you some very useful information as well as the use of wheat germ.

Overall introduction about wheat - cultivation - classification

Lúa mì có nhiều loại và mỗi loại có những đặc trưng nhất định với thay đổi tùy theo địa phương, loại đất và điều kiện khí hậu (nắng, mưa) gặp phải trong khi đang phát triển. Ở Việt Nam có các nguồn lúa mì được sử dụng chủ yếu như sau

Milling process diagram - refer to modern flour blending technology

Introduction about wheat flour - Classification - Technical specifications

Introduction about the basic indicators of flour specifications

Trong chuỗi cung ứng từ sản xuất đến tiêu thụ thì hoạt động Bảo quản lưu kho là một phần không thể tách rời. Nhằm đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bột mì trong công tác bảo quản lưu kho, Công ty TNHH XAY LÚA MÌ VIỆT NAM (VFM) luôn thực hiện và khuyến cáo áp dụng triệt để các quy tắc sau

Our six core values

Head Office - Factory
Address: My Xuan A IZ, Tan Thanh District, Ba Ria - Vung Tau Province
Tel: (84-64) 3894883 - Fax: (84-64) 3894882

Email: corporate@vfmvn.com.vn
Sales Office
Address: Unit 1201, Royal Center, 235 Nguyen Van Cu, District 1 HCMC
Tel: (+848) 3833.3198 - Fax: (+848) 3833.3197
Email: corporate@vfmvn.com.vn