Các sản phẩm của VFM

Bột mì chuyên dụng làm bánh sandwich
Bột mì chuyên dụng làm bánh mì
Bột mì chuyên dụng làm bánh bao
Bột mì chuyên dụng làm bánh bông lan
Bột mì chuyên dụng làm mì sợi
Bột mì chuyên dụng làm thực phẩm chay
Bột mì đa dụng
Nguyên liệu thức ăn cho tôm