CHÍNH SÁCH VÀ THỦ TỤC CHỐNG HỐI LỘ VÀ THAM NHŨNG

Tập đoàn PPB Berhad (“PPB”) và các công ty thành viên (“Công ty”) áp dụng các biện pháp xử lý không khoan nhượng đối với tất cả các hình thức hối lộ và tham nhũng và sẽ nghiêm túc thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình một cách đạo đức, trung thực và liêm chính. Tuyên bố này về việc chống hối lộ và tham nhũng cũng áp dụng đối với tất cả các hoạt động kinh doanh của tập đoàn với các cơ quan nhà nước (khu vực nhà nước) và các đơn vị thương mại (khu vực tư nhân), bao gồm Giám đốc, Nhân viên và các đại diện được chỉ định của họ.

Tập đoàn cam kết quản lý rủi ro hối lộ và tham nhũng hiệu quả và sẽ có các biện pháp kiểm soát nội bộ phù hợp để giảm thiểu rủi ro đó. Điều này bao gồm việc áp dụng các chính sách và thủ tục để quản lý xung đột lợi ích, quà tặng, giao tế và tiếp khách, quyên góp và tài trợ cũng như yêu cầu thanh toán các khoản phí bôi trơn. Ngoài ra, Tập đoàn đã cung cấp hướng dẫn cho Nhân viên về cách giao dịch với các quan chức nhà nước và đối tác kinh doanh, cũng như tầm quan trọng của việc tiến hành thẩm định khi giao dịch với các bên thứ ba. Tất cả các giao dịch kinh doanh phải được ghi chép chính xác, bao gồm hồ sơ tài chính và các hồ sơ liên quan, làm bằng chứng cho tất cả các khoản thanh toán được thực hiện.

Phòng Quản lý Rủi ro & Liêm chính của PPB (“RMID”) sẽ giám sát việc thiết kế, triển khai, quản lý và cải tiến liên tục các chính sách và quy trình Chống Hối lộ và Tham nhũng (“ABAC”) của Tập đoàn. Phòng Kiểm toán nội bộ của PPB hoặc bên thứ ba bên ngoài do PPB chỉ định sẽ thường xuyên kiểm tra đối với các hệ thống và quy trình kiểm soát nội bộ được đưa ra với mục đích ngăn chặn hối lộ và tham nhũng, để đảm bảo rằng các hệ thống và quy trình này có hiệu quả trong thực tế. Tất cả các hành vi không tuân thủ được xác định thông qua kiểm toán và các khu vực rủi ro được RMID xác định đều phải được báo cáo cho Ủy ban Kiểm toán và Rủi ro của PPB và Hội đồng quản trị của PPB một cách kịp thời và phù hợp với mức độ rủi ro được xác định.

Các điều khoản trong các chính sách và thủ tục của ABAC dựa trên các yêu cầu pháp lý nên bất kỳ hành vi vi phạm nào cũng có thể khiến các cá nhân và Tập đoàn phải chịu hình phạt, bao gồm phạt tiền và phạt tù. Những vi phạm này cũng có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của Tập đoàn và Nhân viên của Tập đoàn. Như vậy, nhân viên và đối tác Kinh doanh sẽ không được phép đề nghị, cho, nhận hoặc gạ gẫm bất kỳ vật phẩm có giá trị nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, nhằm tạo ảnh hưởng bất hợp pháp đến các quyết định hoặc hành động của một cá nhân ở vị trí đáng tin cậy trong một tổ chức, hoặc vì lợi ích mà Tập đoàn hoặc những người tham gia vào giao dịch có thể đạt được.

Tập đoàn sẽ đảm bảo rằng tất cả Nhân viên đều được đào tạo và nhận thức được các chính sách và thủ tục của ABAC. Các nhân viên không tuân thủ các quy định này đều sẽ bị kỉ luật, bao gồm việc chấm dứt nhiệm vụ hoặc thậm chí là chấm dứt quan hệ lao động. Đối với các Đối tác Kinh doanh, tập đoàn có thể chấm dứt ngay hợp đồng hợp tác nếu phát hiện ra việc không tuân thủ bất kỳ chính sách và thủ tục nào của Tập đoàn.

Tập đoàn khuyến khích các nhân viên và đối tác kinh doanh tích cực báo cáo các vụ việc đáng ngờ về hối lộ và tham nhũng thông qua các kênh tố giác của Tập đoàn. Tập đoàn đảm bảo an toàn cho những người tố giác, không bị cản trở hoặc trả thù vì đã từ chối đưa hoặc nhận hối lộ hoặc từ chối tham gia vào các hành vi bất hợp pháp.

Vui lòng tham khảo các chính sách và thủ tục dưới đây liên quan đến ABAC. Mặc dù các quy định chủ yếu liên quan đến các nhân viên và đối tác kinh doanh của tập đoàn, nhưng tập đoàn sẽ công bố công khai các quy định này để đảm bảo tính minh bạch trong quản lý.