Tầm nhìn &
Giá trị cốt lõi

Nâng cao sức khỏe và sự hài lòng của khách hàng và người tiêu dùng thông qua việc liên tục nâng cao giá trị sản phẩm.
LIÊM CHÍNH
LIÊM CHÍNH
Tín - trung mẫu mực
Giá trị bền lâu.
AN TOÀN
AN TOÀN
Lao động an toàn
An tâm vững tiến.
XUẤT SẮC
XUẤT SẮC
Nỗ lực không ngừng
Thành công vượt bậc.
HỢP TÁC
HỢP TÁC
Đồng lòng hợp tác
Chinh phục đỉnh cao.
ĐAM MÊ
ĐAM MÊ
Đam mê cống hiến
Vững tiến toàn cầu.
SÁNG TẠO
SÁNG TẠO
Sáng tạo đổi mới
Vươn tới thành công.