THƯ MỜI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ THUÊ KHO NĂM 2024

Thông tin gói thầu:

1) Đơn vị mời thầu:

 • Công ty TNHH Xay Lúa Mì Việt Nam
 • Công ty TNHH Xay Lúa Mì VFM-Wilmar

2) Tên gói thầu:

 • Dịch vụ thuê kho tại khu vực cảng Phú Mỹ và cảng Cái Mép
 • Dịch vụ thuê kho tại khu công nghiệp Cái Lân

3) Hàng hóa: lúa mì xá

4) Địa điểm làm dịch vụ:

 • Tại khu vực cảng Phú Mỹ và cảng Cái Mép
 • Tại khu công nghiệp Cái Lân

5) Phương thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi.

6) Sản lượng ước tính:

 • 120.000 tấn/năm (Tại khu vực cảng Phú Mỹ và cảng Cái Mép)
 • 36.000 tấn/năm (Tại khu công nghiệp Cái Lân)

Hồ sơ đấu thầu gồm có:

1) Thông tin nhà thầu (Giấy phép đăng ký kinh doanh/MST).

2) Năng lực dịch vụ (hồ sơ kho, chứng chỉ PCCC, phân loại phương tiện sở hữu ở kho và các chứng chỉ kho có liên quan…).

3) Kinh nghiệm thực hiện dịch vụ bao gồm cả các khách hàng của Quý công ty đã thực hiện (nếu có).

4) Báo giá dịch vụ.

Nội dung:

– Lưu kho: chứa lúa mì, kho sạch, an toàn.

– Dịch vụ kho: cân vào, cân ra, vun đống xá trong kho và giao xá lên xe. Thuê kho từ ngày 1-30 và thuê kho block 15 ngày tiếp theo.

– Vận chuyển: từ cảng/kho cảng Phú Mỹ/ Cái Mép/ khu công nghiệp Cái Lân tới kho thuê để kịp tiến độ xếp dỡ tàu và cảng, tránh phạt tàu.

Ghi chú:

 • Hồ sơ gửi trong phong bì niêm phong & có đóng dấu giáp lai con dấu của Quý Công ty trên nắp bì thư.
 • Thời hạn cuối nhận hồ sơ là ngày 25/11/2023 theo phiếu và dấu bưu điện.
 • Có vấn đề gì cần liên hệ, vui lòng gọi 090 444 8184 – Mr. Vũ Khắc Thắng – Trưởng phòng Logistics.

Thư mời thầu dịch vụ kho thuê 2024 – VFM-signed

Thư mời thầu dịch vụ kho thuê 2024 – VFMW.signed