Cơ hội việc làm

Trở thành một thành viên của VFM ngay hôm nay bằng cách ứng tuyển vào các vị trí dưới đây.
Nếu bạn có hứng thú tham gia cùng chúng tôi nhưng chưa tìm được vị trí thích hợp,
vào đây để gửi ngay cho chúng tôi hồ sơ của bạn.

Số lượng
 • 01
  NHÂN VIÊN CẦU CÂN
  Quảng Ninh, Việt Nam
 • 01
  TÀI XẾ XE NÂNG
  Quảng Ninh, Việt Nam
 • 03
  CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI
  Quảng Ninh, Việt Nam