Hoạt động kinh doanh

Là doanh nghiệp dẫn đầu trong việc áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.
Tiên phong trong ngành sản xuất bột mì Việt Nam đạt được chứng nhận tiêu chuẩn
ISO 9001, ISO 14001, FSSC 22000 và AIB.

Xem tất cả